Faaliyet Alanları

Home  >>  Faaliyet Alanları

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve davanın takibi,
 • Çekişmeli boşanma davalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka davalarının yürütülmesi,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili  amaçlı çek, senet, tahvil işlemlerinin takibi,
 • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflasın Ertelemesi,
 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,

İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması
 • Sermaye  artırımları/indirimleri
 • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler
 • Hukuki durum  tespit raporlaması

Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları

 • Ceza davalarına ilişkin dava takibi,
 • Ceza davalarından doğan tazminat taleplerine ilişkin dava takibi,
 • Güncel mevzuatlar hakkında danışmanlık yapmak,
 • Yasak sorgu usulleri, gözaltı süresi, etkin pişmanlık hükümleri hakkında danışmanlık yapmak,

Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları

 • Her türlü miras hukukundan doğan ihtilafların çözümü,
 • İzaleyi şüyu ( ortaklığın giderilmesi), ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davalarının takibi,
 • Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin danışmanlık,
 • Vasiyetname, vasiyetnamenin geri alınması, yok olması gibi konularda danışmanlık
 • Saklı pay, tasarruf oranı, tenkis ve denkleştirme gibi konularda hukuki çözüm yolu üretmek ve buna bağlı davaların takibi,